Skip to main content
Beker

Zonta aanmoedigingsprijs

Zonta Club Brussel Zavel reikt, zo mogelijk jaarlijks, een aanmoedigingsprijs uit aan een verdienstelijke student/e die met een masterproef op de meest relevante manier het statuut van de vrouw, op welk gebied dan ook, belicht en/of poogt te verbeteren. Met deze prijs beoogt de club een toegevoegde waarde te leveren bovenop het principe van liefdadigheid en tracht de club een gerichte, opbouwende en duurzame service te ontwikkelen.

 

De kandidaten dienen per post een exemplaar van hun eindwerk voor 31 december te laten toekomen aan de voorzitter van de club. Voor de periode september 2022 tot augustus 2024 is de voorzitter Charlotte Peters. De ingediende werken moeten vergezeld zijn van het c.v.van de auteur en een korte samenvatting van het werk.  De werken dienen geschreven te zijn in een van de drie landstalen of in het Engels. De werken blijven te allen tijde ter beschikking van de Club. Bijkomend wordt gevraagd ook per mail een digitale versie te bezorgen aan de comité-voorzitster Ingrid Vander Stichele.

 

In overleg met de promotor van de student/e wordt door de Club na 31 december een masterproef geselecteerd. De winnaar of winnares verbindt er zich toe zijn/haar project te komen voorstellen op één van de maandelijkse vergaderingen van de club. Het bedrag van de prijs wordt jaarlijks door de Club bepaald en bedraagt tussen €500 en €1.000. De laurea(a)t(e) wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de bekroning.

 

 

De volgende personen ontvingen de Zonta Aanmoedigingsprijs.

 

2002     Johanna Ghesquiere (Ehsal)

2003     Heidi Mannekens (Ehsal)

2004     Marie Laure Santos Melahrindis (VUB)

2006     Heleen Van Loon (VUB)en Gaëlle Troukens (VUB)

2008     Sara Lybaert (VUB) 

2009     Kathleen Mooren (VUB)

2010     Annelies De Coninck (KULeuven) 

2011     Kim Lecoyer  (KULeuven) en Sara Depaepe  (UGent)

2012     Marie Heyvaert (KULeuven) 

2013     Ann-Marie Vos (HUB) 

2014     Dana Brouckmans (VUB)

2015

2016     Birgitt Maes (HUB/KUL)

2017     De Proost Michiel (UGent)

2018     Blanka Bolonyai (UGent)

2019     Tineke Melkebeek (UGent) 

2020     Sigrid Wallaert  (UGent)

2021     Astrid Barbier  (VUB & UGent)

2022     Olivia Lastra

2023     Amber Kempynck (UGent)