Skip to main content

internationaal erkende niet-gouvernementele organisatie (NGO)

33.000 leden in 1251 service clubs actief in 68 landen

Oorsprong

Opgericht in 1919 in Buffalo (USA), door Marian de Forest

Doelstelling

Zich inzetten om de algemene situatie van vrouwen en meisjes te verbeteren. Zonta International groepeert wereldwijd (beroeps)actieve en geëngageerde vrouwen met verantwoordelijkheidsgevoel. Het verbeteren van de situatie van meisjes en vrouwen wereldwijd is het centrale doel.

Invloedrijk

Consultatieve status bij de Verenigde Naties. Vertegenwoordigd bij vergaderingen van UNICEF, UNESCO, UNIFEM en ECOSOC. Adviserende rol op Europees vlak bij de Raad van Europa.

Neutraal

Zonta Internationaal is a-politiek en niet confessioneel gebonden. Ze is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

Werking

Headquarters zijn gevestigd in Chicago (USA). De tweejaarlijkse conventie kiest de Raad van Bestuur en legt de visie & strategie voor de volgende twee jaar vast. Zonta International Foundation beheert fondsen voor beurzen en internationale service projecten.

Netwerk

Zonta biedt haar leden de mogelijkheid om elkaar nationaal en internationaal te ontmoeten en contacten te leggen en als zodanig te netwerken met vrouwen over de hele wereld. Zonta International is een belangrijk professioneel netwerk.

Marian De Forest, Founding Mother Zonta International

Meer informatie over Zonta International op: www.zonta.org